studiojc                               de kwestie-jc                               tijdlijn                               portfolio                               faq                               contact
Mark

Waarom_  


           heet u een studio? Ik bedoel: u schrijft toch gewoon tekst?
Ik vind dit een erg particuliere vraag. Waarom geloven mensen in kabouters? Ja, zegt u het maar.


            Dat hele verhaal over JC komt op mij nogal omslachtig over. Zeg gewoon wat je doet/wie je bent!
Ik kan gewoon niet zo heel veel bijzonders, maar ik verzeker u dat als ik precies had geschreven hoe ik in elkaar steek en waartoe ik mezelf in staat acht, dat mensen daar dan ook wel weer wat op aan te merken zouden hebben. Op het toilet van mijn oma hing vroeger een tegeltje met de tekst: ‘Er is nog nooit een kok gevonden die koken kan naar alle monden.’ Nu ben ik niet zo van de tegeltjes, maar deze vind ik wel raak. Eigenlijk staat er: je kunt het niet iedereen naar de zin maken. Nou, denkt u er eens rustig over na en natuurlijk sta ik graag open voor uw suggesties. Mvg 


           Ik wil graag een spreekbeurt over u houden.
Hoi Otis, wat leuk! Toch wil ik je stellig ontraden dit voornemen verder uit te werken. Het zal tot veel teleurstelling leiden, allereerst voor jouzelf wanneer je zult ontdekken dat mijn leven en mijn werk nauwelijks iets om handen hebben, daarna voor juf Brenda, die al zoveel vermoeiende verhalen moet aanhoren, en ten slotte ook en wel allermeest voor je lieve klasgenoten, die toch veel liever over MeisjeDjamila horen vertellen. Ik beveel je nogmaals met klem aan een andere keuze te maken. Groetjes!   

            Hebt u vroeger flippo’s gespaard?
In het geheim, en daar waren redenen voor. Maar ik heb er wel plezier aan beleefd, geloof ik.  


            Wie is uw favoriete schrijver?
Als ik u dat vertel, zegt u vervolgens: zie je wel, dat kun je in al zijn teksten teruglezen. En dan wijst u bepaalde passages aan waar men dat inderdaad uit zou kunnen afleiden, en dan begin ik raar te stotteren en is mijn geheim ontrafeld. Dank je de koekoek.


            Hebt u dan een geheim?
U bent een volhouder. Wat doet u voor werk? 

            Wij stellen hier de vragen.
Is ook zo. 


            Welke veelgestelde vraag wordt het meest gesteld?
Deze, al moet ik zeggen dat het schommelt. De ene dag is de andere niet.


           Bent u knap? (Of mag ik jij en jou zeggen?)
Ik begin met uw laatste vraag, die u om bepaalde redenen, daar ga ik althans vanuit, tussen haakjes hebt geplaatst. Graag wijs ik u erop dat het voor de beantwoorder van deze rubriek eenvoudiger is wanneer er per gelegenheid één vraag wordt gesteld en dat een eventuele tweede – maar liever niet dus! – gewoon als een reguliere vraag wordt genoteerd, zonder bijzondere interpunctie. Wilt u daar een volgende keer rekening mee houden?
U hebt vast al wel gemerkt dat ik u aanspreek met de meest eerbiedigende vorm waarin onze taal op dit moment voorziet. Als het aan mij lag, zou ik zelfs overgaan op ‘gij’. Ik vind dat wij niet op krampachtige wijze de meester en zijn gezel, de grootmoeder en haar kleinkind, de schrijver en het voetstuk in één en dezelfde afdeling moeten willen begrijpen. Er is een zekere schikking, een orde, een hiërarchie in de dingen, en die moeten wij niet verlangen te loochenen. Natuurlijk maak ik een grapje. Het is volstrekt aan u hoe mijn beleefdheid wordt beantwoord.
Jawel, ik lig redelijk goed in de markt. Het kan als ongepast worden ervaren zoiets zonder schaamte van zichzelf te zeggen, maar ik heb van die gêne weinig hinder. Vooral mijn baard wordt goed gewaardeerd. In de uitvoering van mijn werk doet het er overigens nauwelijks toe welk uiterlijk men heeft. Het gaat erom dat je met je pen de juiste bewegingen maakt, of, zoals dat tegenwoordig gaat, dat je het toetsenbord vaardig weet te beroeren. Wat er precies aan die handen zit, dat maakt de opdrachtgever of de consument uiteindelijk niet zo heel veel uit.

            Schrijf je dit nu met een d of met een t?
Dat is volstrekt afhankelijk van het voorliggende werkwoord. ‘Fietst’ bijvoorbeeld schrijft u met een t. Het maakt niet uit hoe hard u fietst, het blijft zo. Zelfs als u een halfuur hebt gefietst, u bent totaal uitgeput en parkeert uw voertuig daarna tegen een lantaarnpaal voor uw favoriete kroeg, en u vergeet hem op slot te zetten waardoor hij wordt gejat, blijft u het allemaal met een t schrijven. Dat kunt u eventueel ook bij de agent die procesverbaal opmaakt navragen. Ik denk dat hij u graag terwille is. En natuurlijk, voor de zwanzer op zoek naar familieraadsels: ‘dit’ schrijft u met een t, behalve in het Engels, maar dat is weer een heel ander verhaal en daar worden helaas niet veel vragen over gesteld.


            Welk weer wordt het vandaag?
Miezerregen en met 4 graden aan de koude kant.