GENRE interview
VOOR WIE DNK
HOE & WAAROM Ype de Boer schreef Het erotisch experiment, een boek waarin hij onder meer betoogt hoe met de seksuele revolutie, anders dan we doen voorkomen, het laatste woord over seks niet is gezegd. We menen seksueel totaal bevrijd te zijn, maar, vraagt hij zich af, ís dat wel zo?
EN? Kijk, Ype de Boer is filosoof, en filosofen zeggen eigenlijk bijna nooit dingen die je in één zin kunt samenvatten. Dat zou hun bestaansrecht ook enigszins ondermijnen, nietwaar. 
MAAR IS ER NIET IETS WAARVAN U ZEGT, NOU DIT IS ONGEVEER DE POINTE Leest u anders mijn interview met hem, wie weet helpt het wat op weg.
JOE