GENRE analyse
VOOR WIE Trouw
HOE & WAAROM Wat stelt de Nederlandse filosofie in groter, laten we zeggen Europees verband, nou helemaal voor?
LAAT ME RADEN: NIKS Nou ja, niks, niks... Maar de drie mensen die ik interviewde (Jos de Mul, Jozef Keulartz, Ger Groot) waren natuurlijk wel krities op het wijsgerig klimaat alhier. Anders had ik ze ook niet hoeven interviewen.
OKIDOKI. NOG EEN LEUKE ANEKDOTE? Het interview met Jozef Keulartz bevat het woord ‘fallologocentristisch’. Dat is om meer redenen grappig. 1. Het is onjuist gespeld. Het moet zijn: fallogocentristisch. 2. Het is een verschrikkelijk moeilijk woord, vond lezer Henc Valkema uit Enkhuizen, en ik wil hem geen ongelijk geven. 3. Het artikel schijnt enige tijd op de redactie van Trouw te hebben gehangen, gewoon vanwege dat heerlijke woord.