GENRE essay
VOOR WIE Nederlands Dagblad
HOE & WAAROM Al jaren wordt er door protestanten volop met het katholicisme geflirt. Maar als de katholiek zegt ‘kom laten we samen onder de dekens kruipen, ik heb nog een mooi bed voor twee’ dan nemen ze ijlings de benen.
BOEIEN Het is een volstrekt imaginair probleem, dat snap ik ook wel. Maar zulke problemen mogen er ook zijn. Het prettige is bovendien, dat ze niet behoeven te worden opgelost.